Výrobcovia / značky

Všeobecné obchodné podmienky

 

1. Zmluvne strany:
Obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán(predávajúcim a kupujúcim) vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku cez stránky elektronického obchodu predávajúceho internetový obchod spoločnosti baterienaj.
PREDÁVAJÚCI:
Baterienaj s.r.o. ,Zeleneč 69/66 okr.Trnava 91921 
 
IČO: 47588306, IČO DPH: SK2023994984
 
Číslo bankového spojenia: 2924907787/1100
Telefón: 0903/493633
E- mail: baterienaj@baterienaj.sk
Internet: www.baterienaj.sk
 
 
 
KUPUJÚCI:
Fyzická alebo právnická osoba, ktorá si záväzne objednala tovar, riadne a pravdivo uviedla údaje potrebné na jej identifikáciu tak ako sú požadované:
Kupujúci je povinný uviesť do objednávkového formulára nasledovné údaje:
 
- meno, priezvisko pripadne obchodný názov, názov spoločnosti
- adresu, alebo sídlo
- druh, množstvo a cenu tovaru,
- adresu dodania tovaru,
- spôsob dopravy tovaru
- kontakt (telefonický a emailový)
- V prípade ak je kupujúci právnická osoba musí uviesť aj fakturačne údaje. V danom prípade sa zmluvný vzťah riadi ustanoveniami obchodného zákonníka o kúpnej zmluve.
 
 
 
Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami a že sa budú nimi riadiť všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.
 
Objednávka odoslaná predávajúcemu sa považuje za návrh kúpnej zmluvy v zmysle §43a Občianskeho zákonníka. Kupujúci má možnosť návrh kúpnej zmluvy odvolať alebo zrušiť len spôsobom uvedeným v Obchodných podmienkach.
 
2. Objednávka
 
Objednávka odoslaná predávajúcemu sa považuje za návrh kúpnej zmluvy v zmysle §43a Občianskeho zákonníka. Kupujúci má možnosť návrh kúpnej zmluvy odvolať alebo zrušiť len spôsobom uvedeným v Obchodných podmienkach. Po obdŕžaní objednávky predávajúci potvrdí objednávku telefonicky alebo emailom kupujúcemu po overení dostupnosti a dodacieho termínu, čím dôjde k prijatiu návrhu v zmysle § 43c Občianskeho zákonníka a tým k uzavretiu kúpnej zmluvy na diaľku (ďalej len "kúpna zmluva"). Potvrdená objednávka musí obsahovať:
  • druh, množstvo a cenu tovaru
  • spôsob, cenu dopravy tovaru
  • termín dodania tovaru
  • adresu dodania tovaru
 
Objednávka môže byť urobená prostredníctvom internetového obchodu spoločnosti baterienaj na adrese www.baterienaj.sk, faxom na čísle 0903493633. Záväznou objednávkou sa stáva až po potvrdení objednávky (potvrdenie môže byť telefonické, e-mailové, sms-kové) je realizované po odoslaní elektronickej objednávky. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 10 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.
 
Zo strany predavajuceho:
Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade z dôvodu ak nie je možné tovar dodať v požadovanej lehote a cene. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 15 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený kupujúcim
 
 PLATOBNÉ PODMIENKY
 
Ceny sú uvádzané s DPH.
Možnosti platby:
  • Hotovosť
  • Dobierka
  • Bankovým prevod
  • Platobný terminál
  • On-line platba
 
Pri platbe bankovým prevodom, je tovar posielaný až po po pripísaný úhrady na účet predávajúceho
 
 Ochrana osobných dát
Rešpektujeme vaše súkromie. Ale na včasné a správne doručenie tovarov a služieb potrebujeme vaše osobne údaje. Všetky údaje, ktoré sú uvedené v objednávke a pri registrácii slúžia len pre správne doručenie objednaného tovaru, podľa Zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z. z. z 3. júla 2002 a nebude nakladane iným spôsobom a nebudú poskytnuté tretej strane.
 
Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami predaja a že s týmito súhlasí.
 

ÚvodÚvod

Košík  

(prázdny)

Nové produkty

Momentálne nie sú dostupné žiadne nové produkty.